PENGAKUAN PEMOHON


Dengan ini saya mengakui bahawa butir-butir yang diberikan adalah benar mengenai diri saya. Saya bersetuju untuk menjadi ahli SKUAD MUDA 1JPJ dan akan sentiasa memberi sokongan kepada program dan aktivi yang dijalankan atau yang melibatkan SKUAD MUDA 1JPJ. Saya juga bersetuju mematuhi segala syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.
Sebagai SKUAD MUDA 1JPJ, say aperlu melaporkan kepada pihak JPJ jika berkalunya sebarang permasalahan berkaitan pengangkutan dan perkhidmatan pelanggan yang tertakluk kepada undang-undang yang dikuatkuasakan di bawah JPJ
Sebagai SKUAD MUDA 1JPJ saya TIDAK mempunyai kuasa bagi menguatkuasakan undang-undang JPJ. Sehubungan dengan itu saya tidak bertindak sewenang-wenangnya dengan menggunakan kemudahan SKUAD MUDA 1JPJ untuk menegur / menggunakan kekerasan kepada orang awam yang tidak beretika, sewajarnya perkara seumpama itu perlu dilaporkan kepada JPJ